آخرین خبر/ رزیتا غفاری با انتشار این عکس نوشت: خواب دیدم... بیدار شده ایم از این کابوس های درد... نشسته ایم زیر سایه وسیع و سبز درختان.. و هی میخندیم...