فارس/ سخنرانی پسر سیروس گرجستانی در مراسم تشییع پدرش.