آخرین خبر/ سیروس گرجستانی با خداحافظی از دوستانش به دیار ابدی رهسپار شد.