آخرین خبر/ امیرحسین رستمی در صفحه شخصی اش سکانسی از فیلم مشق شب ساخته عباس کیارستمی را به اشتراک گذاشت:

« + تو تنبیه می‌دونی یعنی چی؟
- تنبیه ... بله.
+ یعنی چی؟
- کتک...
+ تشویق یعنی چی؟
+ نمیدونی؟
- نه!

مشق شب
عباس کیارستمی/۱۳۶۷
امروز چهارمین سالروز درگذشت عباس کیارستمی است

روحش شاد و یادش گرامی »