آخرین خبر/ شراره دولت آبادی در سوگ درگذشت سیروس گرجستانی نوشت:


« سیروس عزیزم ، پروازت قلبمان را شکست
تو هم به دنیای خوبی ها سفر کردی و باز هم ما ماندیم و غم دوری و دلتنگی ..
خوشحالم برات رفیق قدیمی ، از این که تو این اوضاع و احوال به دنیای زیباتری قدم گذاشتی ، دنیایی نه چندان دور اما خالی از تلخی های دنیای زمینی ما .
از تو فقط خاطرات خوش برایم باقی ماند و مرام و معرفت . خوشحال و مفتخرم بابت تجربه ی همکاری که با هم در چند کار داشتیم .
تولد آسمانی ات مبارک
تسلیت به خانواده ی محترم گرجستانی »