آخرین خبر/ مهراوه شریفی نیا این عکس از خودش را استوری کرد.