آخرین خبر/ دنیا مدنی انسبت به ابراز محبت هوادارانش این گونه واکنش نشان داد:


« من چطوری این‌همه پیغام پر از محبت رو جواب بدم؟؟؟؟
قربون شکل همه تون برم مرسی از همه‌ی تبریک‌های محبت‌آمیز و پر عشقتون ولی بخدا این حجم رو نمیشه جواب داد
.
#ماسک_بزنیم »