آخرین خبر/ پوران درخشنده مخاطبان خود را دعوت به تماشای دیدن فیلم پسر کشی کرد و در ادامه نوشت:

« عزیزانم سلام ، 
پسر کشی فیلمی در باره زنان و مظلومیت آنان با نگاهی نو ، 
فیلمی ارزشمند و تاثیر گذار از دکتر محمد هادی کریمی، فیلمساز خوب کشورمون، که از امروز اکران آنلاین آن شروع شده ، 
من ، دیدن این فیلم جالب رو به شما توصیه می کنم.»