آخرین خبر/ الیکا عبدالرزاقی با انتشار این عکس نوشت: به یاد روزهای خوش گذشته. #ماسک_بزنیم_تا_زنده_بمانیم