آخرین خبر/ علیرام نورایی با انتشار این عکس نوشت: هرگز نمی توانید در دنیای بیرون چیزی بیشتر از آن چه در ذهن خود به دست آورده اید، کسب کنید!