آخرین خبر/ محسن فروزان با انتشار این عکس نوشت: یه شب خوب در کنار دوست قدیمیم شاهین جان عزیز و دوست داشتنی و گل