آخرین خبر/ سینا مهراد با انتشار این عکس نوشت: حامد تهرانی