آخرین خبر/ علی عمرانی با انتشار این عکس نوشت: یه ۱۴ تیر دیگه هم گذشت بد مصب.ممنونم بخاطر پیامهای تبریکتون رفقا.بی ادبی نباشه نتونستم به لطف همه جواب بدم.چقدر خوشحالم که رفقای با فرهنگ و با شعور و هنرمندی مثه شما دارم.کار هنر بدون مخاطب مثه گل لگد کردن میمونه.خدارو شکر که هستین.