آخرین خبر/ ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس نوشت: دلتان گرم
همیشه مقداری دلگرمی داخل جیبت باید باشد !
که اگر ناگهان در خیابان، یا در گوشه یک کافه، یا حتی در خواب، سرمای نا امیدی به سراغت آمد، یا بغضی دهانت را تلخ کرد، دلگرمیت را از جیب در بیاوری؛ گوشه دهانت بگذاری تا آرام آرام شیرینی‌اش در وجودت بپیچد . یا مثل ژاکتی گرم دور خودت بپیچی و منتظر تابش خورشید بمانی ...
دلگرمی همیشه باید باشد و وای به تمام لحظه‌هایی که هرچه جیب‌ها و کیفت را بگردی دلگرمی پیدا نکنی ...!
همیشه دوستت دارم‌ها را ، دلخوری‌ها را ، نگرانی‌ها را ، به موقع بگویید ، قدر بدانید "داشتن‌ها" را !
مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است.