آخرین خبر/ عباس جمشیدی‌فر با انتشار این ویدئو نوشت: وقتی سوتی میدی
کیا اهل سوتی دادن هستن؟
سریال رو دوس دارید؟