برترین ها/ آنقدری که سلبریتی‌هایمان ما را به زدن ماسک تشویق می‌کنند، دکتر‌ها تاکید نمی‌کنند.