برترین ها/ سعید کریمی پس از رد کردن سن ۲۸ سالگی و پیدا نکردن همسر ایده‌آل و محاسبه‌ی بدهی‌هایش به این نتیجه رسیده که باید امیدوارانه در انتظار وضع حمل کشورش بماند!