برترین ها/ تصویری از بهناز جعفری با ابرماسکی فیلتردار در ماشین.