آخرین خبر/ افشین زى نورى با انتشار این عکس نوشت: ما هیچ گاه به امروز برنمی گردیم هر چه را لازم است بردارید.