آخرین خبر/ مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: اوایلِ اسفند ،که کوروش جوان براى پروژه ى عکاسىِ کرونا و کمپین #در_خانه_بمانیم
این عکس رو برداشت
با خودمون فکر مى کردیم طبق گفته ها و شنیده ها همه چیز نهایتاً تا شروع تابستان تمام مى شود! و ما به زندگى عادى
بر مى گردیم!
حالا نیمه ى تیر ماهه و خبرهاى تکان دهنده ترى از زمستان گذشته هم به گوش مى رسه...کرونا تبدیل شده به چیزی شبیه زندگىِ ما که غیرقابل پیشبینیه!
و درست عین زندگى وقتى نمیتونى قواعد بازیش رو به هم بزنى مجبورى دست کم با همون قواعد،درست بازى کنى!
عجالتاً صبورى کنیم و حتماً #ماسک_بزنیم و امیدوار بمونیم به روزهاى خوبِ
در راه مانده...
باز میشه این در
صبح میشه این شب
صبر داشته باش!