آخرین خبر/ کوروش جوان با انتشار این عکس نوشت: فرهاد آییش_تیر ۹۹