آخرین خبر/ شیوا خنیاگر با انتشار این عکس نوشت: لاله زار صد سال پیشتر شهرک سینمایی ایران(غزالی)