آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این ویدئو نوشت: چه طنز غم‌انگیزی بود..
روایت زندگی خیلی از ما آدما...