فیلم نیوز/ سیدضیا هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده مبنی بر اینکه از این پس مجوز ساخت مجموعه‌های شبکه نمایش خانگی باید از طریق صداوسیما داده شود، به ایلنا گفت: من به جریان صنفی این موضوع کاری ندارم ولی این مسئله به شدت سیاسی است. جناح‌هایی می‌خواهند همدیگر را تخریب کنند و از این جهت به دنبال این موضوع آمده‌اند، وقتی تلویزیون با این همه شبکه داخلی و خارجی نتوانسته موفق عمل کند، چه اصراری برای این کار دارد. جدا از فضای سیاسی موجود، تلویزیون مخاطبان را رها کرده است.
وی در ادامه بیان کرد: اساسا چیز جذابی در تلویزیون وجود ندارد. مردم به قدری که به شبکه‌های خارجی، فارسی زبان توجه دارند، شبکه‌های تلویزیون را دنبال نمی‌کنند و شاید تنها بخشی از اخبار شبکه خبر را دنبال کنند بنابراین وقتی تلویزیون در چنین شرایطی قرار دارد، دادن شبکه نمایش خانگی به آن اشتباه است.
البته شبکه نمایش خانگی هم اشکالاتی دارد که باید آنها را برطرف کرد ولی وقتی صحبت از واسپاری آن به صداوسیما می‌شود یعنی می‌خواهیم آن را نابود کنیم. خب چه کاری است، به نظر من در آن را ببندیم، بهتر از این است که آن را به تلویزیون بدهیم چراکه تلویزیون اگر مدیریت کارآمدی داشت رسانه خودش را اصلاح می‌کرد.