آخرین خبر/ چهل روز از درگذشت صدیقه کیانفر گذشت.
عکس از پیج سینمای ایران