آخرین خبر/ الهه رضایی با انتشار این ویدئو نوشت: براى سلامتى خودتون و اطرافیانتون لطف نکات مربوط به سلامتى در مقابل ویروس کرونا رو رعایت کنید.