تی وی پلاس/ علی ضیاء این استوری را در واکنش به وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرد.