آخرین خبر/ پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت: داستانی شده این ماسک
داستان ماسک بزن‌ها و ماسک نزن‌ها !!
ماسک بزنها که دمشون گرم
اما ماسک نزنها به سه دسته تقسیم میشن
دسته اول بر این باورن که خیلی خفنن، نمیگیرن!
دسته دوم در تلاشن یه روزی بشن مثل دسته اول
دسته سوم نه مثل دسته اولن نه دوم، اونا کسایی هستن که که تو مترو ، آسانسور ، مکانهای عمومی وقتی میبینن جا نیست به زور خودشونو جا میکنن فقط واسه اینکه خدایی نکرده عقب نمونن جماعت حق به جانبی که به وفور در جاده های شمالی کشور در تردد هستند
شاید دقت نکرده باشین اما این دسته از طنزی بی نمک برخوردارن مخصوصا وقتی ازشون میپرسی چرا ماسک نزدی !
پ ن : البته جا داره اشاره کنم روی صحبتم با عزیزانی که توان مالی خرید ماسک رو ندارن نیست با بیشعوری بعضیاست