باشگاه خبرنگاران/ بحیرایی گفت: «شب بخیر کوچولو» با اجرای مریم نشیبا هنوز از ماندگارترین و شنیدنی‌ترین برنامه‌های رادیو است.

غلامرضا بحیرایی مدیر گروه جامعه رادیو ایران درباره قصه‌گویی «شب بخیر کوچولو» گفت: ترکیب رادیو به عنوان یک رسانه خیال‌انگیز و بحث قصه و قصه‌گویی که با تخیل سر و کار دارد و همچنین مریم نشیبا به عنوان مجری، موجب شد که بعد از سی سال «شب بخیر کوچولو» هنوز شنیدنی باشد.

وی افزود: این برنامه از برنامه‌های ماندگار رادیو است، برنامه‌ای که سابقه و محتوا و همه چیز آن چهارچوب درست یک برنامه رادیویی را دارد و با توجه به اینکه رادیو اصولا یک رسانه خیال‌انگیز است وقتی قصه و قصه‌گویی هم در آن دخیل می‌شود چیزی که با خیال و تخیل سر و کار دارد حال ترکیب یک رسانه خیال‌انگیز با قصه و قصه‌گویی، ترکیب برنامه‌سازی خوبی را به مخاطب ارائه می‌دهد.

بحیرایی گفت: اگر به همین مجموعه شخصیت مریم نشیبا را هم اضافه کنیم، می‌بینیم ترکیبی به وجود می‌آید که راز ماندگاری برنامه‌ای است که سه نسل از آن خاطره دارند.

وی افزود: سی سال از عمر این برنامه می‌گذرد، همه شنوندگان رادیو با این برنامه خاطره دارند و یکی از قدیمی‌ترین و موفق‌ترین برنامه‌های رادیو است. سایر شبکه‌ها هم کم و بیش برنامه‌های ویژه کودک داشته و دارند.

مدیر گروه جامعه رادیو ایران گفت:رادیو ایران به عنوان یک رادیوی قدیمی که در سراسر کشور فراگیر است، باعث شده این برنامه مخاطبان بیشتری داشته باشد و قطعا به موفقیت برنامه کمک می‌کند.