آخرین خبر/ علیرضا خمسه با انتشار این ویدئو در صفحه شخصی اش نوشت: «سکانسی از فیلم خاطره انگیز من زمین را دوست دارم»