آخرین خبر/ غزل شاکری بازیگر سریال شهرزاد این عکس از خودش را منتشر کرد و نوشت:

« شبیه همه
شبیه هیچکس

کرونا را جدى بگیریم »