آخرین خبر/ بهاره کیان افشار در جدیدترین پست اینستاگرامی خود نوشت: 


«ما انسان‌ها مثل مدادرنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم.
اما روزی برای کامل کردن نقاشی‌مان به یکدیگر نیاز خواهیم داشت.»