آخرین خبر/ محسن کیایی با انتشار این عکس پدر دختری در صفحه شخصی اش نوشت:

« جای مورد علاقه رز البته که منم کیف میکنم.. »