آخرین خبر/ شاهین جمشیدی با انتشار این عکس نوشت: سلام صبح بخیر، امروز اول صبح شنیدم خیلی از رفقای نزدیکمون کرونایی شدند ، لطفاً مراقب باشید