آخرین خبر/ آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت: من ماسک میزنم بخاطر جان تو#من ماسک_میزنم _برای حفاظت_جان_خود#من