آخرین خبر/ الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت: گر ندارى دانش ترکیب رنگ؛
بین گلها زشت، یا زیبا مکن
خوب دیدن شرط انسان بودن است
عیب را در این و آن پیدا مکن...
عکس مربوط به فیلم سینمایی راند چهار
اکران داخلى و جهانى و خبرهاى خوب تو یه روز خوب که میاد به امید خدا