آخرین خبر/ سیدمجتبی ظریفیان با انتشار این عکس نوشت: #یادش_بخیر #سفر
قبلنا سفر می کردن که از یادشون بره تازه آخرشم می دیدن نمی شه.
الانا باید فکر دیگه ای برای فراموش کردن،بکنن ،چون کلاً دیگه سفر نمی شه.
غم دوری از سفر آدم رو یه بی بال و پَر می کنه.
همین یاد سفر هم آدم رو بیشتر عاشق سفر می کنه.
همش تو فکرشیم ما چون دیگه سفر نمی ریم
خوشیم با خاطراتش، دیگه حداقل اینُ از ما نگیرین