آخرین خبر/ خاطره جالب منوچهر والی زاده از روز آشنایی با همسرش در برنامه دورهمی.