آخرین خبر/ خاطره منوچهر والی زاده از اولین فیلمی که دوبله کرد.