آخرین خبر/ فلورا نظری با انتشار این ویدئو نوشت:

«پنج ماهه سفر کاری نرفتم در ایران من دایٔما برای ورکشاپ به همه جای ایران سفر می کردم و همینطور مرزها هم بسته شد بخاطر کرونا ، پسرمو ندیدم ، همه اش خونه ام ، فقط برای کار و خرید مایحتاج ضروری میام بیرون با ماسک حتما، دیگه در ماه یک روزهایی هم در مکانی خلوت میرم در طبیعت و هوا یی عوض می کنم پیاده روی می کنم و روحیه ام رو تقویت می کنم منم به هزار دلیل ناراحت و دلتنگ هستم ولی اگه روحیه امو ببازم ، باختم .

باید قوی بود . و پر انرژی رفت به جنگ مشکلات . خیلی تلاش می کنم با یوگا و مدیتیشن مواظب خودم باشم بخاطر عزیزانی که بهم وابسته ان و دوستم دارن و من براشون مهمم پس با حفظ پروتکل به کارهاتون برسید،
ورزش در خونه فراموش نشه و گاهی هم می شه رفت هواخوری در مکانی خلوت و خودتون به خودتون کمک‌کنید ، خودمون باید به فکر خودمون باشیم . .
..
توی بدترین موقعیت که بودید یاد نیلوفر توی مرداب بیفتید ، گل بودنتون رو فراموش نکنید .»