آخرین خبر/ بهمن فرمان آرا با انتشار این تصاویر از روزهای پایانی اکران حکایت دریا خبر دادو