آخرین خبر/ سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس شعری از مولانا را به اشتراک گذاشت:
اِى نشسته تو در این خانه پُر نَقش و خیال
خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو
(مولانا)