برنا/ اوج‌گیری بیماری کرونا بر روند فروش فیلم‌ها تأثیر منفی گذاشت و فیلم‌ها با کاهش فروش شدیدی مواجه شدند.
«شنای پروانه» بر خلاف فروش خوب روزهای ابتدایی، فروش هفتگی‌اش به پانصد و شصت میلیون تومان و فروش «خوب بد جلف۲» به سیصد میلیون تومان رسید.

آخرین آمار فروش فیلم‌ها به شرح زیر است:
«شنای پروانه»: ۱ میلیارد و ۸۶۵میلیون تومان
«خوب بد جلف؛ارتش سری»: ۸۹۰ میلیون تومان

وضعیت فیلم‌های آخر هفته
«جهان با من برقص»: ۳۶ میلیون تومان
«عطر داغ»: ۱۷ میلیون تومان
«یادم تو را فراموش»: ۱۵ میلیون تومان
«چهل و هفت»: ۵،۴ میلیون تومان
«یلدا»:۴،۶ میلیون تومان
مستند «جایی برای فرشته ها نیست»: ۴،۵ میلیون تومان