سینما تیکت/ ‌‌‌یکی از شروط اصلی برد پیت برای بازی در یک فیلم این است که بتواند هر خوراکی میخواهد بخورد.

ظاهرا غذا خوردن بخش جدایی ناپذیر از سبک بازیگری برد پیت محسوب میشود!