آخرین خبر/ علیرضا طلیسچی با انتشار این عکس نوشت:
اصَن میدونی ؟!
دلم از همه جا کنده شده ،
اصَن میدونی ؟!
گذشتم با تو آینده شده ،
چقد ساده عبور کرد همه چی از روبه روم
.................
خودت نمیدونی چقد رو من پُر تاثیری
تو مثل هیشکی نیستی بگم یه روزی میری...