فیلم نیوز/ بهمن فرمان آرا دقایقی قبل در کنار محمد کارت و علی شادمان در سینما فرهنگ به تماشای فیلم «شنای پروانه» نشست.