آخرین خبر/ مونا فرجاد‎ با انتشار این عکس نوشت:
زندگی هایمان زیباست و لبخند هایمان واقعی،
تا قبول کنند خوشبختیم...
با دوربین های عکاسی و هزار ژست از لبخندمان
عکس انداختیم تا بگوییم ما خوشحالیم...
عکس از خوش گذرانی هایمان
و تولد ها
و دوره های دوستانه
و کافه رفتن هایمان گذاشتیم
که همه بفهمند ما غرقِ خوشبختی هستیم...
نه خودمان فهمیدیم، نه دیگران
آدم باید چشم هایش
توی عکس های بی کیفیت بخندد
نه توی پرتره های پر زرق و برقِ آتلیه...
هیچ کس زبان باز نکرد،
تو اگر واقعا حال و روزت خوش بود،
غرق خوشی و خوشبختیت بودی
نه مشغولِ نشان دادنِ زندگیت به این آدمهای مجازی.