آخرین خبر/ خاطره جالب مهران غفوریان: در جام جهانی برزیل قرص اشتباهی به من دادن!!