آخرین خبر/ ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت:

به یاد روزهاى قبل کرونا
حال این عکس رو دوست دارم
با پردیس عزیز جشنواره بین المللى فجر ....