ایرنا/ پیام دهکردی در پاسخ به این پرسش که اگر زنده‌نام حمید سمندریان در تئاتر ایران نبود، هنر نمایش چه کم داشت، گفت: یکی از شاخصه‌های مهم تئاتر کنشگر بودن آن است.
به واسطه آن‌که تئاتر نهاد تولید اندیشه است بنابراین می‌تواند به یک کنشگری بزرگ و گسترده منجر شود.

وی ادامه داد: سویه‌ای که به‌شدت مورد درنگ استاد سمندریان بود؛ نگاه کاربردی به تئاتر بود. یعنی چگونه تئاتر می‌تواند یک جریان کنشگر باشد و اصل بعدی آن‌که در این هنر حتما باید دغدغه‌های اجتماعی حضور جدی داشته‌باشد. بازیگر نمایش ملاقات بانوی سالخورده افزود: اگر تمام آثار دوره متأخر را بررسی کنیم پی‌می‌بریم جمله آنها آثاری هستند که از درد بشری حرف می‌زنند. مصائبی که اکنون با تاریخی که در آن محقق می‌شود، پیوند و قرابتی ویژه‌ دارند.
خاطرم هست زمانی که ملاقات بانوی سالخورده را تمرین می‌کردیم برخی همکاران از استاد می‌پرسیدند پیشتر این را کار اجرا کرده‌اید؟ چرا دوباره سراغ این اثر آمده‌اید؟ استاد سمندریان می‌گفت امروز یکی از مهم‌ترین مسائل جهان فقر است و این‌که فقر چگونه می‌تواند روزهای خراب را پشت هم تکثیر کند. باید آگاه باشیم فقر، جامعه را به کجا می‌تواند برساند.